СРП - SRP - ENG
пријава: сервиси / webmail
претрага:
logo univerziteta
logo fakulteta
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
naslovna slika
ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
Универзитет у Београду – Биолошки факултет организује докторске студије у оквиру три студијска програма: Биологија, Молекуларна биологија и Екологија (детаљно на одговарајућим странама сајта).

Студенти који желе да упишу докторске студије пријављују се на Конкурс који расписује Универзитет у Београду, а реализује Биолошки факултет. У Конкурсу су дефинисани услови уписа и начин рангирања кандидата, као и максималан број студената који ће те године бити примљен на докторске студије.

Поред формалних услова који су дефинисани Kонкурсом, важно је знати да је пре уписа неопходно да студент контактира руководиоца модула или подмодула који жели да упише и да са њим обави разговор. Уколико студент већ није обезбедио лабораторију у којој ће радити експериментални део докторске дисертације, у разговору са руководиоцем модула/подмодула се може информисати о могућностима рада у лабораторијама Факултета или лабораторијама са којима Факултет сарађује.

Докторске студије трају три године и носе 180 ЕСПБ. Током прве и друге године студија студенти похађају курсеве које бирају у договору са руководиоцем модула/подмодула и непосредним руководиоцем израде докторске дисертације. Очекује се да крајем друге године студент положи испит Одбрана докторског пројекта, који подразумева презентацију теоријске основе докторске дисертације и план експеримената. након овог корака, студент пријављује тему докторске дисертације и тада се званично одређује ментор докторске дисертације. 
 
ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ


СПИСАК РУКОВОДИОЦА МОДУЛА И ПОДМОДУЛА
СПИСАК АКРЕДИТОВАНИХ МЕНТОРА СЕ НАЛАЗИ НА ОДГОВАРАЈУЋОЈ СТРАНИ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА.

  
СВИ ДЕТАЉИ У ВЕЗИ ПРИЈАВЉИВАЊА И УПИСА НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ НАЛАЗЕ СЕ НА ЛИНКУ: 
  https://upis.bio.bg.ac.rs/upis-na-bioloski-fakultet/doktorske-akademske-studije   
_________________________________________________________
ОДБРАНА ДОКТОРСКОГ ПРОЈЕКТА
Термини за полагање курса Одбрана докторског пројекта су:
 у јануарском испитном року 26.01. 2024.
 у фебруарском испитном року 14.02.2024.
_________________________________________________________
УПУТСТВО ЗА ПРИЈАВУ ТЕМЕ И КОРАКЕ КОЈИ ПРЕТХОДЕ ОДБРАНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
РЕДОСЛЕД АКТИВНОСТИ ПРИЛИКОМ СЛАЊА МАТЕРИЈАЛА ЗА ВЕЋЕ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА
ВОДИЧ ЗА ПИСАЊЕ ОДГОВАРАЈУЋИХ ТЕРМИНА У ДОКТОРСКИМ ДИСЕРТАЦИЈАМА, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ И МАСТЕР РАДОВИМА
ОБЛИК И САДРЖАЈ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
ИЗЈАВЕ

Преузмите са  линка:  
  https://drive.google.com/drive/folders/0B7-P3gHFCfQtc3V2d1Azbzhuc28?resourcekey=0-qIfvvzMsDpYVxcTbm7dGEA :
 - Изјава о ауторству,  
 - Изјава о истоветности штампане и електронске верзије докторског рада и  
 - Изјава о коришћењу  
 
ПРИСТУП ЕМАИЛ НАЛОЗИМА ЗА СТУДЕНТЕ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
ПРАВИЛНИК О ДОКТОРСКИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА  НА БИОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
  https://drive.google.com/file/d/1aAJKt0wtNI_ydKeqV8Kk0yrNGU956Xvr
Универзитет у Београду
Биолошки факултет
Адреса: Студентски трг 16, 11158 Београд 118
Контакти
E-mail: dekanat@bio.bg.ac.rs
Copyright © 1873 - 2024 Биолошки факултет Универзитет у Београду