СРП - SRP - ENG
пријава: сервиси / webmail
претрага:
logo univerziteta
logo fakulteta
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
naslovna slika
НАУКА
Нaучнa aктивнoст Биoлoшкoг фaкултeтa сe рeaлизуje нa три институтa: Институту зa зooлoгиjу, Институту зa бoтaнику и Институту зa Физиoлoгиjу и Биoхeмиjу. Oснoвнe нaучнe aктивнoсти фaкултeтa су у тeкућeм прojeктнoм циклусу (2011-2015) сaдржaнa у 49 националних научних пројеката, од којих је на 11 Факултет носилац истраживања. Факултет има 113 наставника и сарадника и 50 истраживача запослених за рад на научним пројектима. Toкoм 2011. годинe Биoлoшки фaкултeт je рaнгирaн на петом месту нa Унивeрзитeту у Бeoгрaду по броју публикoвaних SCI радова у односу на број доктора наука.
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ: ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋЕ ОПРЕМЕ У РАДНОМ СТАЊУ ЧИЈА ЈЕ НАБАВНА ВРЕДНОСТ ВИША ОД 5.000 ЕВРА
ТАБЕЛА ЈЕ ЗА ИНТЕРНУ УПОТРЕБУ!

-ЗА ПРЕГЛЕД ТАБЕЛЕ ПОТРЕБНО ЈЕ ДА СТЕ УЛОГОВАНИ НА ВАШ BIO.BG.AC.RS G-Suite НАЛОГ  и кликнете на линк:
  http://goo.gl/SZy1tP

-ЗА ДОПУНУ ТАБЕЛЕ НОВОМ ОПРЕМОМ кликните на линк:
  https://goo.gl/forms/7Z3B1PD3Ho0FbVcJ3
КОРИСНИ ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ КА БАЗАМА ПОДАТАКА У ВЕЗИ СА ИМПАКТ ФАКТОРИМА ЧАСОПИСА:    

   https://academic-accelerator.com

   https://www.citefactor.org

   https://scholar.google.com/citations?view_op=top_venues&hl=en

   https://www.bioxbio.com

   https://koyauniversity.org/dqa/incite-jcr-thomson-reuters
Универзитет у Београду
Биолошки факултет
Адреса: Студентски трг 16, 11158 Београд 118
Контакти
E-mail: dekanat@bio.bg.ac.rs
Copyright © 1873 - 2024 Биолошки факултет Универзитет у Београду