СРП - SRP - ENG
пријава: сервиси / webmail
претрага:
logo univerziteta
logo fakulteta
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
naslovna slika
Др Маја Врбица

научни сарадник
за ужу научну област: Морфологија, систематика и филогенија животиња

Адреса: Институт за зоологију, Универзитет у Београду - Биолошки факултет, Студентски трг 16, 11000 Београд, Србија
Е-mail: maja.vrbica@bio.bg.ac.rs
Датум и место рођења: 17. јун 1986., Београд
Образовање и квалификације

2011-2018 Докторске студије, Универзитет у Београду - Биолошки факултет (модул Морфологија, систематика и филогенија животиња - Ентомологија)
2004-2011 Основне студије, Универзитет у Београду - Биолошки факултет (смер Биологија)
Кретање у служби

2014-           Истраживач сарадник
2013-2014   Истраживач приправник
Област истраживања

Морфологија, систематика (морфолошка и молекуларна), таксономија и филогенија каверниколних Coleoptera
Универзитет у Београду
Биолошки факултет
Адреса: Студентски трг 16, 11158 Београд 118
Контакти
E-mail: dekanat@bio.bg.ac.rs
Copyright © 1873 - 2024 Биолошки факултет Универзитет у Београду