СРП - SRP - ENG
пријава: сервиси / webmail
претрага:
logo univerziteta
logo fakulteta
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
naslovna slika
fotografija osoblje
Др Милан Плећаш

доцент
за ужу научну област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине

Адреса: Интитут за зоологију, Биолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, 11000 Београд, Србија

Тел: +381 64 8237948
Е-mail: mplecas@bio.bg.ac.rs
Образовање и квалификације

2013 - Доктор биолошких наука - Биолошки факултет Универзитета у Београду
Ужа научна област:
Екологија, биогеографија и заштита животне средине
Наслов теме: Предеоно-еколошка анализа диверзитета и интеракција система житне ваши – паразитоиди (Homoptera; Hymenoptera)

2005 - Дипломирани биолог -  Биолошки факултет Универзитета у Београду
Наслов теме: Фаунистички преглед стрижибуба (Coleoptera: Cerambycidae) Авале.

 
Остале квалификације: 
  
2014-2016 - Постдокторске студије -  Department of Entomology, University of Minnesota, MN, USA
Пројекат: 
The role of diversified bioenergy cropping systems in enhancing biological control of soybean aphid

2015 - UMN Summer Spatial Boot Camp,
           GIS 101: Analyzing Data and Creating Maps,
           Cartography 101: Designing Appealing Maps,
           Mapping 101: Introduction to Spatial Analysis using ArcGIS Online,
           Tallgrass Prairie Bees: An Identification Training Workshop (UMN).

Кретање у служби

2017-данас: доцент, Биолошки факултет Универзитета у Београду
Ужа научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине

2007-2017: асистент, Биолошки факултет Универзитета у Београду
Ужа научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине  

2006-2007: сарадник у настави, Биолошки факултет Универзитета у Београду
Ужа научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине  
Област истраживања

Ентомологија, предеона екологија, агроекологија, урбана екологија, биолошка контрола штеточина, опрашивачи, екосистемске услуге.
ЛИНКОВИ
Публикације: https://goo.gl/8wJ46G

Research Gate:  https://www.researchgate.net/profile/Milan_Plecas2
Универзитет у Београду
Биолошки факултет
Адреса: Студентски трг 16, 11158 Београд 118
Контакти
E-mail: dekanat@bio.bg.ac.rs
Copyright © 1873 - 2024 Биолошки факултет Универзитет у Београду